HAKKIMIZDA

Hamilik Okulu Çalışmaları, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir grup Meslek Adamı Tarafından mesleki dayanışma bilinciyle kurulmuş olan Ekotek Vakfı (Ekonomik ve Teknik Dayanışma Vakfı) çatısı altında başlamıştır. Bu Çalışmalar, “Yeni Bir Mesleki Eğitim Arayışı” olarak bu vakıf çatısı altında başlayarak bu Vakfın da temel faaliyet konusu haline gelmiş ve nihayet 2014 yılında Hamilik Okulu Vakfı adı altında yeni bir yapı ve vakıf ile devam etmiştir.

Hamilik Okulu Çalışmaları, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir grup Meslek Adamı Tarafından mesleki dayanışma bilinciyle kurulmuş olan Ekotek Vakfı (Ekonomik ve Teknik Dayanışma Vakfı) çatısı altında başlamıştır. Bu Çalışmalar, “Yeni Bir Mesleki Eğitim Arayışı” olarak bu vakıf çatısı altında başlayarak bu Vakfın da temel faaliyet konusu haline gelmiş ve nihayet 2014 yılında Hamilik Okulu Vakfı adı altında yeni bir yapı ve vakıf ile devam etmiştir.

Hamilik Okulu VAKFI’nın çatısı altında üniversite Öğrencilerine Mesleğinin profesyonelleri tarafından okul sonrası, akşam saatlerinde seminerler verilmektedir. Seminerlerin içeriği her bir kademe için ayrı ayrı Hamilik Okulu Felsefesi ve Arayışına uygun olarak düzenlenmektedir. Seminer, kulüp ve komisyon çalışmaları ile öğrencinin Üniversite hayatında alacağı akademik bilgi ve birikimlerin pekiştirilmesinin yanı sıra kendisine insanla ilgili, eşya ve dünya ile ilgili, meslek bilinci ile ilgili, toplumsal ilişkiler ve ahlakla ilgili, ölçü-denge ve kavrama ile ilgili, sanat ve estetik ile ilgili ve daha bir çok alanda entelektüel bakış açısı sağlanmaktadır.

Her yıl Üniversitelerin ders yılı başlangıcında Hamilik Okulu VAKFI’nın faaliyet gösterdiği İstanbul ilinde bulunan üniversitelerin Yönetim ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerine programa başvuru için çağrı yayınlanır. Bu üniversite’lerin öğrencileri tarafından yapılan başvurular değerlendirilerek programa katılım için seçilen öğrencilerle mülakatlar gerçekleştirilir.

Mülakatlar sonucunda bir kısmı burslu bir kısmı ise burssuz olmak üzere programa öğrenci seçimi nihayetlendirilmiş olur.

Hem burslu hem de burssuz öğrenciler için programa %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Programa devam eden öğrenci ve mezunlardan bunun ötesinde herhangi bir maddi-manevi karşılık beklenmemekte ve bu bağlamdaki her türlü mecburiyet de reddedilmektedir.

Ekonomik ve Teknik Dayanışma Vakfı (EKOTEK)

Web sitemizdeki bu alan, kurulduğu 1995 yılından öncesinde ve sonrasında Vakıf insanlarının emekleri sayesinde Hamilik Okulu Vakfının kurulmasına zemin hazırlayan EKOTEK Vakfına ithaf edilmiştir.
Vefa ve hürmetle…

Ekonomik ve Teknik Dayanışma Vakfı (EKOTEK)
Temelleri 1980’li yıllarda I.T.U. İşletme fakültesi mezunları ve öğrencileri tarafından atılmış ve resmi kimliğini 1995 yılında kazanmıştır. EKOTEK Vakfı kurucuları Vakfın misyonunu; “İTÜ İşletme Fakültesi mezunları, öğrencileri ve öğretim üyeleri arasında mesleki, fikri, sosyal dayanışmayı sağlamak, söz konusu insan potansiyelini dışsal faktörler ile insani, ahlaki faziletler çerçevesinde bir araya getirerek topluma ve bireye faydalı olacak hizmetler gerçekleştirmek” olarak belirlenmişti. Vakfın kurulduğu 1995 yılına kadar İTÜ İşletme fakültesi mezunları ve öğrencilerini bir araya getirmeye yönelik olarak gerçekleştirilen geleneksel iftar yemekleri 1995 yılından sonra EKOTEK Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilmeye başlandı.
Bunun dışında, vakfın kurulduğu yıllarda mezun ve öğrenciler arasındaki kaynaşmayı sağlamak için bir dizi toplantı, piknik vb. faaliyet gerçekleştirilmiş ve ileriye yönelik olarak bu tür faaliyetler arttırılarak devam ettirilmiştir. EKOTEK Vakfı kurulduğu yıllardan resmî olarak faaliyetlerine son verdiği 2014 yılına kadar kesintisiz olarak her yıl öğrencilere karşılıksız burs verilmiş ve bu vazifesini 2015 yılında Hamilik Okulu Vakfı’na devretmiştir. İlk olarak 1995-96 yılında başlatılan bu faaliyet 2015 yılından itibaren bir geleneğin ifası olarak Hamilik Okulu tarafından devam ettirilmektedir.

EKOTEK Vakfı Mezun ve öğrencilerin mesleki ve akademik düzeylerini yükseltmek amacı ile vakıf merkezinde çeşitli seminerler ve düzenli dersler gerçekleştirmiştir. Özellikle Vakfın ilk yıllarında Yurtdışı master programlarına girişte kriter alınan GRE ve TOEFL sınavlarına yönelik dersler ve bilgisayar dersleri büyük ilgi görmüştür. Sonraki yıllarda etkinlikler mezun ve öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilmiştir. Mezunlarının mesleğe atılırken ve meslek yaşamları boyunca yardımcı olmak amacı ile vakıf bünyesinde Kariyer Geliştirme Komisyonu oluşturularak, mezunlara öğrencilik hayatlarından başlayarak mesleki danışmanlık hizmeti verilmiş beceri ve beklentileri doğrultusunda iş kollarına yönlenmelerine yardımcı olunmuştur.

Kurulduğu yıllarda EKOTEK Vakfı kendi vakfiyesini şöyle tanımlıyordu;

Yetişmiş İnsan…
Ekonomik ve Teknik Dayanışma Vakfı’nın vakfiyesi, para ve taşınmazdan ziyade yetişmiş vakıf insanlarıdır.
EKOTEK Vakfı yetişmiş vakıf insanlarına ulaşabilmeyi ve onları ülkemize nitelikli, faydalı, başarılı, toplumun temel değerlerine saygılı ve özgüveni yüksek bireyler olarak kazandırabilmeyi amaçlamıştır.

Bu yolda yıllar geçtikçe biriktirdiği tecrübesi “Yeni bir mesleki eğitim arayışını” ortaya çıkarmış bu arayış EKOTEK Vakfını Hamilik Programına ve nihayetinde ise Hamilik Okulu Vakfının kuruluşuna götürmüştür. Bu uzun yolda EKOTEK Vakfına emeği geçen herkese en derin şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz.

DESTEK OLUN

Hamilik Okulu Faaliyetlerine destek olmak için aşağıda verilen hesap numaralarına açıklamaya “Bağış” yazarak katkıda bulunabilirsiniz.

BAĞIŞ İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ

Hamilik Okulu Vakfı
Banka / Şube Kodu: Kuveyt Türk Katılım Bankası / Merkez Şube , Şube Kodu: 1
Hesap Numarası: 8331320-1
IBAN NO: TR36 0020 5000 0083 3132 0000 01

ZEKAT İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ

Hamilik Okulu Vakfı
Banka / Şube Kodu: Kuveyt Türk Katılım Bankası / Merkez Şube , Şube Kodu: 1
Hesap Numarası: 8331320-2
IBAN NO: TR09 0020 5000 0083 3132 0000 02