HAMİLİK OKULU

Hamilik Okulu, üniversite öğrencilerine yönelik, 4 yıllık (4 Kademe) tamamlayıcı bir okuldur. Her kademede Meslek Komisyonları ve Kulüpler, eğitim süresi boyunca haftada bir gün, akşam saatlerinde “seminer“ toplantıları şeklinde organize etmektedir. Her eğitim dönemi sonunda öğrencilerle birebir mülakatlar yapılmakta ve öğrencinin mesleki ve kişisel olarak yönlendirilmesi gereken alanlar tespit edilmektedir.

HAMİLİK OKULU PROGRAMI

KADEMELER

 • 1

  BİRİNCİ
  KADEME

  • Mesleki Bilinç Kulübü (MBK)

   Kulüp bünyesinde Üniversite hayatına yeni atılan öğrencilere bir çok soru üzerinden kendileri, öğrenim ve meslek hayatları için bazı önemli konular aktarılmaktadır. Bu soru ve konu başlıklarından bazıları aşağıdaki gibidir;
   Meslek Nedir?
   Uzmanlaşma Ne Demektir?
   Mesleğin Hakkını Vermek Ne Demektir?
   Meslek Ahlakı Ne Demektir?
   Bu ve benzeri sorularla öğrencilere meslek bilinç ve ahlakı kazandırılmaya çalışılır.

 • 2

  İKİNCİ
  KADEME

  • Keşif ve İnovasyon Kulübü

   Kik bir keşif macerasıdır; “beni” keşfetmek maksadıyla çıkılan bir yolculuk… Bu kulüpte, kâşifliğe talip olanlar önce kendilerini keşfetmenin peşine düşerler. Kaşiflik bir ömür sürebilir ama keşfe hazırlık 14 haftalık bir program kapsamında yapılır. Haftada bir kez yapılan programda bir yandan en güncel halleriyle, dünyaca kabul görmüş kaynaklardan keşfe ve inovasyona dair bilgiler aktarılırken bir yandan da bunların uygulamaları gerçekleştirilir. Doğudan batıdan tanınmış kaşiflerle başlayan süreç, beynin anatomisinin incelenmesi ve inovasyon ile devam eder. Kaşifin DNA ’sının analiz edilmesiyle tamamlanır.

  • Vakıf Hamiliği

   Birinci kademede %70 ve üzerinde devam etmiş olan öğrencilere vakıf hamileri atamaları yapılır. Bu çerçevede, vakıf hamileri öğrencileriyle bir dönem içerisinde en az iki yüz yüze görüşme yapar. Bu görüşmelerde hami ve öğrenci bir yandan öğrencinin yeteneklerini keşfetmeye çalışırken, diğer taraftan da kişilik ve mesleki gelişimine dönük çalışmalar yaparlar.

 • 3

  ÜÇÜNCÜ
  KADEME

  • Pazarlama Meslek Komisyonu (PMK)

   Pazarlama Meslek Komisyonu (PMK), Türkiye’nin alanında lider, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerinde orta ve üst kademelerde “satış ve pazarlama” yönetimi işlerinde çalışan pazarlama profesyonellerinin oluşturduğu bir mesleki paylaşım komisyonudur.

  • Finans Meslek Komisyonu (FMK)

   Finans Meslek Komisyonu (FMK), bir yandan finansın tarihçesi, genel kuramsal çerçevesi, ana oyuncular ve piyasa yapısı gibi temel bir çerçeve çizerken, bir yandan da bu geniş alandaki daha özel alt-alanlar ve gelişen yönelimler hakkında uzmanların bilgi birikimini katılımcıların istifadesine sunmaktadır. Bu yönüyle finansın sadece bankacılıktan ibaret olmadığı, aslında iş hayatının her yerine temas eden, bazen şirketlerde işin bir parçası iken bazen de, factoring, leasing, sigortacılık, girişim sermayesi gibi konularla şirketin doğrudan ana faaliyet konularına tekabül eden çok geniş bir “işletme” fonksiyonu olduğu gösterilmeye çalışılmaktadır.

  • Hamilik Ataması

   Hamilik Okulu Vakfı mezunu/üyesi hamiler belirlenir ve Hamilik Okulu öğrencileri ile hamilik usülleri çerçevesinde görüşme ve rehberlik süreci başlatılır.

 • 4

  DÖRDÜNCÜ
  KADEME

  • İnsan ve Yönetim Komisyonu

   İnsan ve Yönetim Komisyonu (İYK), önceki kademelerde öğrencilerin elde ettikleri teknik, teorik tüm bilgileri harmanlayarak ortak bir dille kullanılabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerden profesyonel yöneticilerin koçluğunda, gerçek şirketlerin güncel “vaka analizlerini” bir sunum formatında hazırlamaları istenir ve hazırlanan sunumlar, vaka şirketlerinin ve başka şirketlerin “profesyonel yöneticilerinin” moderatörlüğünde komisyon oturumlarında sunulur.

  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü

   Hamilik Okulu’nun dördüncü kademesinde faaliyet göstermek olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDK) kulübü ile bu kademedeki öğrencilere ve üyelerine meslek hayatlarında ve bunun çok daha fevkinde, yaşamakla “mükellef” kılındıkları “hayat”ta, “insani” vasıflarının “tesviyesi” ve “imarına” yönelik bir “idrak” ve “farkında olmak” bilinci geliştirilmeye gayret edilmektedir.

BAŞVURU VE KAYIT

Hamilik Okulu’na girebilmek için başvuru formunu doldurmanız ve Eylül-Ekim döneminde yapılan mülakatları geçmeniz gerekiyor. Mülakat için sizi telefon ile arayarak bir randevu tarihi belirleyeceğiz. Hamilik Okulu’na başvurabilmek için Üniversite Hazırlık, 1 veya 2.sınıf öğrencisi olmanız gerekmektedir.