KİTAM FAALİYETE BAŞLIYOR  

Hamilik Okulu Vakfı paydaşları insanlığın kanayan yarası, on yıllardır süre gelen zulmün çıkmazı Kudüs meselesine akademik olarak yaklaşacak ve çözüm üretecek bir araştırma merkezi kuruyor. Filistin’in başkenti, mirasımız Kudüs özelinde Gazze ve çevresinde meydana gelmiş ve gelmekte olan insan hakları ihlallerini, savaş ve uluslararası hukuk suçlarını akademik bir perspektifte ele alan bir platform olmayı amaçlayan merkezimiz 2019 yılı Ocak ayı itibariyle resmi kuruluşunu tamamlayacak ve faaliyetlerine başlayacaktır.

Meseleyi hukuk, tarih, uluslararası ilişkiler ve kültürel çalışmaları bağlamlarında alanında uzman ya da uzman olmak isteyen katılımcılar tarafından özgür ve bağımsız bir biçimde ele alacak paydaşlarca akademik hayatına devam etmeyi amaçlayan merkezimiz aynı zamanda uzun vadede bu alanda çalışma yapmak isteyen bilim insanlarını bir araya getiren bir enstitü olma hedefine de sahiptir.

Merkezimiz, Uluslararası toplumda ve ülkemizde Filistin-İsrail üst başlığı etrafında bilinen Müslümanlara karşı toplu ve sistemli katliamların hangi tarihi zeminde başladığı, ne gibi uluslararası siyasi dengelerce devam edebildiği ve insan hakları açısından sorunun ne boyutlarda olduğuna dair akademik araştırmalar yaparak uluslararası akademik platformlarda makaleler, paneller ve sempozyumlar ile bu soruna ilişkin daha ciddi bir bilinç ve sorumluluk yaratmayı amaçlamaktadır.

KİTAM akademik bir boşluğu doldurmanın yanı sıra akademik objektifliği ve özgür düşünceyi şiar edinerek; ilkeli bir duruşla İsrail devleti tarafından Müslümanlar özelinde insanlığa karşı suçlara orta ve uzun vadede dur diyecektir.

Ülkemize ve insanlığa hayırlı olması dileğiyle.