İNSANLIK PROJELERİ
KARDEŞLİK HALKALARI

Hamilik Okulu bünyesinde öğrenciler ve mezunlar tarafından yürütülen sosyal projeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü çatısı altında “Yiğitlik Meydanı” adını almaktadır.

Her bir proje, bir “yiğitlik meydanı”, bir “kardeşlik halkası”dır.

 

YÖNTEM

Yiğitlik Meydanlarının temel dayanağı, bir İnsanlık Davasıdır. Halka organizasyon modeliyle bir araya gelen proje üyeleri borç ödeme niyetiyle ve ellerindekilerden infak etmek suretiyle, bu insanlık davasını ihya etme gayretine girerler.

Halka3

ORGANİZASYON MODELİ

Yiğitlik Meydanlarının yönetim yapısı, klasik dikey hiyerarşiden farklı olarak “Halka” organizasyon modelini esas almaktadır.
“Halka” modeline göre organize olan üyeler eşit söz hakkına sahip olmakla beraber, üyelerin rollerinin belli periyotlarda değiştirilmesi ile organizasyondaki bilgi ve motivasyonun yenilenmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca, bir halka’dan başka halkaların doğması da mümkündür. Bir halka üyesi başka bir insanlık davası çevresinde, yanına başka üyeler alarak, başka bir halka kurabilir. Yiğitlik Meydanları (İnsanlık Projeleri) ile uyguladığımız halka tipi organizasyon modeli, farklı insanlık davaları çevresinde kardeşlik bağları ile birine bağlı insanların, insanlıklarını keşfetmeleri ve günümüzde unutulan ve kaybolan insanlığı tekrar ihya edebilmeleri gayesini taşımaktadır.

Bu yol ve yöntem ile insanlık dışı her şeye karşı bir zırh görevi teşkil edecek kardeşlik halkalarının kurulması amaçlanmıştır.

 

YİĞİTLİK MEYDANLARI

2008 yılından bu yana “Vefa”, “Afrika”, “Selam”, “Şefkat”, “Şen Kubbe”, “Cihannüma” Yiğitlik Meydanları kurulmuştur. Yiğitlik Meydanlarının sayıları her geçen yıl artmaktadır. 2015 yılı itibariyle 6 yiğitlik meydanı, yaklaşık 120 gönüllüsüyle bir çok insanın hayatında dokunmakta, iyiliği çoğaltmaktadır…

SİGA KARDEŞLİĞİ

Binlerce yıldır, tasavvuf yolunda insanlar birbirlerine “ihvan” diye seslenmişlerdir, yani “Kardeş“… Esnaf Birliklerinin adı da Ahi Birliği idi, Ahi de “Kardeş” demek, kökünü Peygamber (S.A.V.)’in sahabeyi Kardeşleştirmesinden alır… Eskilerden buna “Siga Kardeşliği” deniliyormuş… Bu Kardeşleşmelerin ilanı için de “tören”ler düzenlenirmiş…

“Bilhassa Zilhicce”nin, yani, hicri yılın son ayının on sekizinci günü, iki kişi el ele tutuşur ve dua ederek “seni kardeş edindim” dermiş. Diğeri de duasını yapıp “kardeşliğini kabul ettim” dermiş. İşte bu tutunmaya “Siga Kardeşliği” denirmiş, günümüz dili ile “Ahiret Kardeşliği” denir.

Biz de Hamilik Okulu olarak her yıl, kardeşliğine inandığımız değerli üyelerimizle, Hamilik Okulu’na özel gelenekselleştirilmiş bir “Kardeşlik” töreni yapıyoruz…

Siga Kardeşliği Akdi için tıklayınız…